Klacht inzake registratiesysteem II (NL)

Vandaag ontvingen we het antwoord van Minister Verlinden op onze klacht inzake het functioneren van het digitale platform voor het registreren van steunverklaringen.

24. Jan 2024

Lees hier de antwoordbrief van 23 januari 2024 van Minister Verlinden.

Volt betreurt dat is gekozen voor een tamelijk technocratische benadering van de kwesties die wij aan de orde hebben gesteld.

Een goed functionerend platform is geen gunst voor politieke partijen, maar dienstverlening aan de burger en aan de democratie. Ook sinds het indienen van onze klacht bij de Minister, bereiken ons veelvuldig berichten over moeilijkheden met het registreren van steunverklaringen. Wij assisteren de mensen zo goed we kunnen, maar een politieke partij kan niet de functie van helpdesk van de overheid overnemen. Het ministerie wijst er zelf al op dat er voor individuele burgers geen helpdesk is.

In het antwoord lijkt het Ministerie te stellen dat de instructies duidelijk zijn, en dat het dus aan de gebruiker ligt als er iets fout gaat. In individuele gevallen zal dat zeker kloppen, maar veel mensen die zich bij ons melden zijn digitaal vaardig en de geconstateerde belemmeringen zijn reëel.

Het Ministerie stelt dat er "ruim wordt ingezet op informatieverspreiding", maar onduidelijk is wat dat betekent, want van een brede informatiecampagne is evident geen sprake. Technische instructies aan politieke partijen zijn nuttig, maar kunnen niet informatie aan het publiek vervangen. Overigens is ook onduidelijk welke partijen werden uitgenodigd voor dergelijke informatiesessies. De beheerders van de Volt lijsten werden in elk geval niet op de hoogte gesteld.

Wij concluderen dat het Ministerie zich uitsluitend verantwoordelijk voelt voor de technische voorziening van het platform, maar niet voor het functioneren ervan als instrument voor het democratisch proces. Dat vinden wij een gemiste kans voor de Minister voor Democratische Vernieuwing.

Lees hier de antwoordbrief van 23 januari 2024 van Minister Verlinden.

Lees hier onze oorspronkelijke brief.

Sign for new politics

Give Volt your endorsement to participate in the 2024 elections.